Zo richt je een kantoor in volgens de scrum agile methodiek

De scrum agile methodiek is bij driekwart van alle bedrijven goed ingeburgerd. Toch zijn veel kantoorinrichtingen er nog niet optimaal op uitgerust om agile werken te faciliteren. Hoe richt je een kantoor zo effectief en flexibel mogelijk in om ruimte te bieden aan zelfsturende, multidisciplinaire teams?

“Wie talentvolle mensen zoekt, kan met een goed functionerende agile-werkomgeving het verschil maken.” – Ingeborg van Lieshout, Bright

Wat is agile werken?

Traditionele projectmanagementvormen gaan uit van vaststaande procedures die, ongeacht de context, telkens hetzelfde ontwikkel- en opleverproces volgen. De agile werkmethode, daarentegen, gaat er bij voorbaat van uit dat de omstandigheden tijdens het project veranderen. Doelen worden vaak bijgesteld en ook klantwensen veranderen immers gedurende het project – zeker in branches waarin de ontwikkelingen zich in rap tempo opvolgen. Door deze mindset weet het team flexibel en accuraat te anticiperen op veranderingen. Op deze manier wordt doorgaans efficiënter en sneller het gewenste doel bereikt, zonder verlies van kostbare tijd en middelen.

Wat houdt scrum in?

Scrum is een agile werkmethode waarbinnen multidisciplinaire, zelfsturende teams in korte sprints, variërend van één tot enkele weken, werkende producten opleveren. Elk van deze sprints wordt intern door het team en extern met de klant geëvalueerd. Veel digital minded bedrijven passen deze werkwijze toe om gelijke tred te houden met veranderende (markt)omstandigheden.

Kantoorinrichting volgens de scrum agile methodiek

Binnen de agile werkmethodiek is eenvoudig informatie kunnen uitwisselen cruciaal voor een succesvolle aanpak. Daily stand-ups en andere vormen van kort werkoverleg vragen om een werkruimte die net zo dynamisch is als de werkwijze zelf. Hiertoe behoren specifieke communicatiefaciliteiten en werkplekken voor snelle meetings.

Hoewel inmiddels gemeengoed, omvat een agile kantoorinrichting meer dan ‘flexibel werken’ en bijbehorende flexplekken. Wat is er zoal mogelijk op het gebied van projectinrichting?

Flexibele aanlandplekken

Om agile te werken willen medewerkers op het ene moment op vaste plekken bij elkaar zitten, om op andere momenten afgezonderd te werken of korte scrum-sessies op te starten. Scrum-teams wisselen veel in grootte en samenstelling, in het bijzonder wanneer er externen in dienst zijn. Dan is het belangrijk dat het kantoorinterieur meebeweegt met de bezetting op kantoor.

Een beproefde methode is een kantooropstelling waarbij men met de ruggen naar elkaar toe gekeerd zit; ideaal om afwisselend geconcentreerd te werken en snel aan te kunnen sluiten voor overleg. Gecombineerd met flexibele zit-sta werkplekken bied je zo tevens plek aan personeel dat minder structureel op kantoor verblijft.

Vergadermeubilair en aanlandplekken in het Corporate Learning Centre (CLC) van Rijkswaterstaat in Utrecht. Architect: Studio Groen+Schild.

Co-working spaces

Een standaard bureau van 1,60 meter breed biedt over het algemeen niet genoeg plek om comfortabel naast elkaar te zitten voor werkoverleg. Langere teamtafels en/of bredere bureaus vormen ideale co-working spaces. Zo maken diverse telecom- en IT-bedrijven gebruik van bureaus die pair programming faciliteren. Hierbij coderen twee medewerkers – ieder met een eigen toetsenbord – samen op één enkel scherm.

Lange teamtafel en co-working space in het kantoor van de DeWeerelt van Sport in Utrecht. De flexibele aanlandplekken en concentratiewerkplekken in hetzelfde kantoor (te zien op de openingsfoto) getuigen van een goed functionerende agile-werkomgeving. Architect: Marieke Stigter.

Concentratiewerkplekken

Soms verlangen de werkzaamheden dat medewerkers zich volledig kunnen afzonderen van hun omgeving. Concentratiewerkplekken zijn hierom onmiskenbaar een waardevolle toevoeging aan scrum-omgevingen.

Flexibele wand- en bureauopstellingen zorgen voor de nodige visuele en auditieve privacy, zodat men gefocust op kan gaan in het werk. Wanneer volledige afzondering en opperste concentratie gewenst zijn, bieden space-in-space werkplekken uitkomst. Hier kan men in alle stilte werken, maar is ook ruimte voor informeel overleg en belsessies. Akoestische wand- en plafondpanelen filteren omgevingsgeluiden en creëren een rustgevende workspace.

Werkplek- en vergadermeubilair met informele overlegplekken in het kantoor van Transdev in Hilversum. Architect: DZAP

Bureau vandervorm werkt agile

Bij Bureau vandervorm hanteren we zelf ook een agile werkwijze. Al tijdens de conceptontwikkeling werken we nauw samen met onze klanten en ruimen we contactmomenten in om – waar nodig – bij te sturen op veranderende omstandigheden. Ter bevordering van onze agile werkwijze wordt gewerkt met projectmanagementsoftware die het werkproces goed ondersteunt. Deze aanpak versnelt de stap van conceptontwikkeling naar het definitieve eindresultaat en dus ook de uiteindelijke oplevering van de kantoorinrichting met het meubiliar.

Een moderne kantoorinrichting volgens de scrum agile methodiek overstijgt vorm en functie, resulterend in een dynamische ruimte waarin men optimaal presteert, creëert en organiseert. Bij Bureau vandervorm vertalen we je bedrijfsidentiteit en doelen vakkundig naar een uniek en op maat gemaakt interieur(plan).

Meer weten? Maak dan een afspraak met een van onze collega’s via +31 (0)35 6780499 of ons contactformulier.

Plan een oriëntatiegesprek

Volgend bericht

Het Nieuwe Kantoor – kantoorinrichting 2.0

Lees bericht
Meer updates

We hebben nog veel meer geweldige updates

Terug naar alle updates
Get in
Let’s shape Impact together touch